Undercover City Games
Undercover City Games
NAJLEPSZE GRY MIEJSKIE W POLSCE
Każdego dnia nasi agenci angażują się w ściśle tajne misje mające na celu ochronę społeczeństwa. Nie jest to łatwe, dlatego potrzebujemy ludzi o bystrym umyśle i oku. Przede wszystkim jednak potrzebujemy ludzi, którym możemy zaufać, że wykonaja pomyślnie powierzone im zadania. Myślicie, że macie to, czego potrzeba?
JAK GRAĆ
Choose Mission
Wybierz misję
Meet Your Contact
Poznaj łącznika
Explore The City
Zwiedzanie miasta
Complete Tasks
Ukończ zadania
Find Stuff
Znajdź rzeczy
Find Stuff
Być najlepszym
DLA KOGO?
friends
PRZYJACIELE
Min. 2 osoby
families
RODZINY
8-99 lat
Companies
FIRMY
Wiele drużyn
Stag / Hen Parties
WIECZÓR KAW/PAN
Zabawna rywalizacja
GDZIE MOGĘ GRAĆ?

9 miast w Polsce, w tym: